Klankschaal Meditaties

Laat je meevoeren op de tonen van de klankschaal!

YinJourney

Een reis langs de chakra’s in een combinatie
van YinYoga en Klankschalen